Dál de morihin fas!

Gal dat áigi hurgá! Dál gal ii leat mus gullan ságat máŋgga manus. Mus lea leamaš čállinboddu, muhto dál de morihin fas. Go Binnabánnáš fárrestii min geahčái de šattai fas miella čállit.

Ferten ovddalgihtii addit ándagassii mu grammatihka ovddas. Mus várra ii leat nu buorre čállingiella, muhto mun jáhkán ahte lea dehálaš gievahit gieala nu ollu go olbmoš sáhttá. Go eambbo sajiiguin oaidná giela, lihkká go ii leat 100% rekta grammatihka, de lea mu oaivvemelde álkkit geavahit giela ja váljet sámegiela hállát. Várra don ieš váljet čállit eambbo sámegillii.

Mus lea miella čállit sámegillii dakkár fáddágii birra mat čuhcet munje ja mu identitehta sápmelaččain. Livčče somá jus čuovvulat mu dán mátkis.

Cizášcivka Anettes

--------------------------------------------------

Tiden flyger og nå er det lenge siden du har hørt fra meg. Jeg har hatt skrivepause, men nå våknet skrivegleden igjen. Når Binnabánnáš flytta inn til oss kom skrivelysten igjen.

Jeg vil på forhånd beklage for min grammatikk. Skriftspråket er kanskje ikke på topp, men jeg tror det er viktig å bruke språket så mye man kan. Jo flere arenaer man ser språket i, vil det etter min mening være enklere å bruke språket og velge å snakker samisk. Kanskje begynner du selv å skrive mer samisk i ulike sammenhenger.

Jeg har lyst til å skrive på samisk om ulike temaer som berører meg og min samiske identitet. Det hadde vært koselig om du ønsker å følge meg videre.

Spurvekvitter fra Anette


Liker

Kommentarer