Jikŋon 2

Govva/Bilde: The Walt Disney Company Nordic

Dál de fargga boahtá Jikŋon 2 filmma lávdde ala. Gal mii leat guhká dán vuordán, ja ieš in lean áibbas sihkar jus šattai sámegillii lihká go dadjet nu. Dál go oidnen dán gova de legganii mu vaibmu. Jurdaš ahte beakkán Walt Disney lea filmma rákadan sámegillii, min gollegillii. Ja dasa lassin lea viežžan inspirasjovdna min kultuvrras biktasiidde ja nu ain. Dalle gal máilbmi lea joavdán guhkás. Unna Sápmi lea sturron ja dál várra eambbosat beroštit oahppat min kultuvrra birra. Ii leat dávjá dákkár stuorra dáhpáhusat min gielain ja kultuvrrain, ja dalle lean erenomážat duđavaš ahte lean Sápmelaš. Mun lean álohii dovdan ahte mun lean rikkis go beasan gohčodit alccen sápmelaččain.

Mun lean bajásšaddan Tromsas (lea ártet munje lohkat Romsa) ja dáppe dárogiella lea majoritehtagiella. Mun jáhkan ahte dat lea váldosivvan manne mun lean nu duđavaš ahte mus lea ná buorre sámegiella. Dat lea maŋŋga sivat ahte lean nágodan doallat mu giella ja dá lea moadde: mus lea váhnemat geat lehkke čeahpi oahpahit giela, váldet oktavuođa eará sápmelaččaigguin, mun lean vázzán sámemánáidgárddis, leamaš Kárášjogas ja Váljogas juohke beassážii ja gesii, válljen sámegiela skuvllas, viššalit uhcán sániid sámegillii, oahpahan mu mánáide ja irgái sámegiela, guldalan ollu sámimusihkka ja luđiid ja oahppan juoigat. Hálidan giitit din buokaiid geat lehtet munje hallan sámegiela ja oahpahan munje ođđa sániid. Várra leat don gii logat dál ovtta dáigguin? Na ollu ollu giitu!

Mun dovddan ahte dát filmma boahtá darvánit mu váibmui ja sávan ahte šaddá seamma buorre go dat vuosttaš Jikŋon filmma dahje buoret. Mun illudat nu hirbmasit dassái dat boáhtá. Illudat go don?

Cizášcivka Anettes!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Snart kommer Jikŋon 2 (Frost 2) på kino. Dette har vi ventet lenge på, selv om jeg ikke turte å tro på ryktene om at filmen skulle komme på samisk. Nå når jeg så plakaten av filmen blei jeg varm om hjertet. Tenk at Walt Disney har laget en film på samisk, vårt gullspråk. De har i tillegg hentet inspirasjon til blant annet klær fra den samiske kulturen. Når man får oppleve dette så har verden nådd langt. Lille Sápmi har blitt stor og nu er det kanskje flere som ønsker å lære om vår språk og kultur. Det er ikke ofte samisk språk og kultur får så mye oppmerksomhet, noe jeg synes er ekstra sterkt ettersom jeg er en del av den kulturen. Jeg har alltid følt meg rik som får kalle meg same.

Jeg er vokst opp i Tromsø i en by der majoritetsspråket er norsk. Trolig er dette hovedgrunnet til at jeg er så stolt over å ha bevart språket så godt som jeg har. Det er mange grunner til at jeg har fått dette til oppgjennom årene. Her er noen av de: Jeg har hatt flinke foreldre som har lært meg samisk, har gått i samisk barnehage, har vært i Karasjok hver påske og sommer, har valgt samisk på skolen, gått inn for å lære meg nye ord på samisk, har lært mine egne barn og min kjærest samisk, hørt mye på samisk musikk og joik og har lært meg å joike. Jeg vil takke alle som har snakket samisk med med og lært meg nye ord. Kanskje du som leser nå er en av de? Ja, mange mange takk.

Jeg kjenner at denne filmen kommer til å feste seg på mitt hjerte og håper denne blir like bra som den første Jikŋon (Frost 2) filmen eller enda bedre. Jeg gleder meg masse til den kommer. Gjør du?

Spurvekvitter fra meg!

Liker

Kommentarer